Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2016

3420 41e3 420
3876 30af 420
Reposted fromrol rol vianotsurprised notsurprised
9824 821c 420
Reposted frompulperybka pulperybka viabeltane beltane
5931 2db6 420
Reposted fromministerium ministerium viabeltane beltane

October 09 2016

4225 4a4f 420
Reposted fromdelain delain viaitmakesmecalm itmakesmecalm

October 07 2016

Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się "Uwaga szkło", to czemuż na paczce, w której  mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: "Uwaga; drugi człowiek"?
— Agnieszka Osiecka "Mira"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaaknatazs aknatazs
9553 e931 420
Reposted fromliczbapi liczbapi viaTakingControl TakingControl
a ty znów 
nie masz nastroju
by mnie kochać.
— Retoryka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasatyrlane satyrlane
2903 16e3 420

October 02 2016

6039 c51a 420
Reposted fromhavingdreams havingdreams viasatyrlane satyrlane

October 01 2016

Nic nigdy nie będzie bardziej boleć, niż trzeźwy wybór odejścia od osoby, którą się kocha. 
— ~
Reposted fromlioness lioness vianotenough notenough
Tylko pstryk i już nie ma mnie.
Czasem bardzo tego chcę,
zostawić wszystkich was.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
3312 e2e0 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasiostry siostry

September 30 2016

Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaviolethill violethill
7194 0412 420
Reposted frompablafiorella pablafiorella viabeltane beltane

September 27 2016

September 23 2016

2772 37fd 420
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl